ترجمه

سامانه آنلاین مترجمان به منظور تسهیل، تسریع و کاهش هزینه های ترجمه راه اندازی گردیده است. در حال حاضر خدمات ما به ارائه خدمات ترجمه محدود می گردد و مشتریان گرامی می توانند برای ترجمه انواع متون و مقالات عمومی و تخصصی از این سامانه استفاده کنند. در حال حاضر مترجمان برای ترجمه متون انگلیسی و فارسی، آمادگی ارائه خدمات دارد و به زودی برای زبانهای دیگر نیز خدمات خود را گسترش خواهد داد.

مترجمان دسترسی مستقیم و بی واسطه شما را به مترجمان ایرانی فراهم می آورد و شما می توانید آزادانه و با بررسی تواناییهای مترجمان ما، به دلخواه خود از میان آنها انتخاب کنید.

مترجمان انجام سفارشات شما را تضمین خواهد کرد و در صورت بروز هر مشکلی در حین ترجمه آماده پشتیبانی از مترجم و مشتری خواهد بود و از هیچ تلاشی برای برآوردن نیازهای مترجمان و مشتریان فروگذار نخواهد کرد.

تفاوت خدمات ما

تفاوت سامانه مترجمان با سامانه های موجود امکان ارتباط مستقیم و بی واسطه مترجم و مشتری می باشد. در سامانه های کنونی، سایت ارائه دهنده خدمات ترجمه واسط ارتباط شما با مترجم می باشد و برآورد هزینه توسط سایت انجام می گیرد و درصدی را بابت ارائه خدمات خود دریافت می کند. ولی در مترجمان این خود مترجم است که برآورد هزینه ترجمه شما را برعهده دارد و قیمت ها از پیش تعیین شده نمی باشد. بنابراین شما می توانید از میان پیشنهادهای قیمت مختلف بهترین پیشنهاد را به دلخواه خود انتخاب کنید و نیازی ندارید به چندین نفر یا سایت مراجعه نمایید تا بهترین پیشنهاد را دریافت کنید.

قیمتهای ترجمه

فهرست قیمتهای پایه در جدول زیر آمده است.

* تمام قیمتها بر حسب ریال بوده و واحد ترجمه کلمه می باشد.

قیمتهای ترجمه

جفتهای زبانی کیفیت طلایی کیفیت نقره ای کیفیت برنزی
انگلیسی به فارسی 30 22 15
فارسی به انگلیسی 60 40 -

موضوعاتی که دارای ضریب هستند در جدول زیر آمده است.

موضوعات دارای ضریب

موضوع ترجمه ضریب
ادبیات و زبانشناسی 2
اسناد تجاری 1.5
پزشکی 1.25
حقوق 1.5
زیرنویس 0.7
فقه و علوم اسلامی 2
فلسفه 1.5
معماری 1.4
نفت گاز پتروشیمی 1.25

هزینه های مشتری

ما در ازای خدمات خود هزینه بسیار ناچیزی دریافت می کنیم. ثبت نام مشتریان و ایجاد پروژه ترجمه برای مشتریان رایگان می باشد و فقط در صورتی که شما یکی از پیشنهادهای قیمت مترجمان را بپذیرید و تصمیم به پرداخت آن بگیرید هزینه ناچیزی از شما دریافت خواهد گردید. در حال حاضر مبلغ این هزینه ها به ترتیب زیر می باشد:

هزینه خدمات سایت برای مشتری

مبلغ پیشنهاد شده توسط مترجم هزینه استفاده از خدمات سایت
از 0 ریال تا 500.000 ریال 15.000 ریال
از 500.000 ريال تا 2.000.000 ريال 30.000 ریال
از 2.000.000 ریال تا 4.000.000 ریال 60.000 ريال
از 4.000.000 ريال تا 8.000.000 ریال 80.000 ریال
از 8.000.000 ريال تا 11.000.000 ريال 100.000 ريال
بیشتر از 11.000.000 ریال 150.000 ریال

گسترش و بهبود خدمات

مترجمان همواره خدمات خود را گسترش و بهبود خواهد بخشید. هدف ما جلب رضایت مشتری و مترجم است و در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا رضایت شما را کسب کنیم.