مشتری می تواند بر اساس نیازهای خود انجام ترجمه را با کیفیت های مختلفی درخواست نمایند. در اینجا تعاریف سه کیفیت برنزی، نقره ای و طلایی آورده شده است. لطفاً پس از مطالعه هر کیفیت، بر اساس نیازهای خود یک مورد را به هنگام ایجاد پروژه ترجمه انتخاب کنید.

  • کیفیت برنزی:

    در کیفیت برنزی متن ترجمه شده باید دارای جمله بندی صحیح و قابل درک باشد و به طور کلی مفهموم متن زبان مبدأ بیان گردیده باشد. در این کیفیت، معادل اصطلاحات ممکن است با دقت کافی انتخاب نشده باشد ولی معادلها باید به گونه ای باشد که خواننده خود بتواند معادل دقیق را حدس بزند. وجود خطاهای ویرایشی از قبیل استفاده نادرست از علائم سجاوندی (مانند نقطه، ویرگول، علامت سوال و غیره)، و خطاهای املایی و تایپی، تا جایی که تعداد آنها بیش از حد نباشد و در خوانایی در و درک متن ترجمه اخلال ایجاد نکند، مجاز می باشد. این کیفیت مناسب کسانی می باشد که فقط می خواهند مفهوم متن اصلی را درک کنند و برداشت صحیحی از آن بدست آورند.

  • کیفیت نقره ای:

    این کیفیت در سطح بالاتری از کیفیت برنزی قرار می گیرد و متن ترجمه نسبت به کیفیت برنزی از سلاست و روانی بالاتری بهره می برد. در این کیفیت، معادل اصطلاحات باید تا حد امکان به طور دقیق انتخاب گردد و تعداد معادلهای اشتباه باید به کمترین مقدار ممکن برسد. وجود خطاهای ویرایشی و خطاهای املایی و تایپی در متن ترجمه شده باید به کمترین مقدار ممکن برسد و تعداد آنها در یک صفحه از تعداد انگشتان دست تجاوز نکند.

  • کیفیت طلایی:

    این کیفیت، همانطور که از نام آن برمی آید، دارای بالاترین سطح کیفی ممکن می باشد. در این کیفیت متن ترجمه باید از سلاست و روانی بالایی برخوردار باشد و بدون هیچ گونه دشواری برای خواننده قابل درک باشد. در این کیفیت معادل تمام کلمات و اصطلاحات باید به طور دقیق و متناسب با متن زبان مبدأ انتخاب گردد. خطاهای ویرایشی، املایی و تایپی باید پس از ترجمه توسط مترجم بررسی و رفع گردد.