ایده طراحی و راه اندازی این سامانه توسط یک مترجم مطرح گردیده است، کسی که با کار ترجمه و مشکلات و موانع آن آشنایی دارد.

در حال حاضر اکثر مترجمان ایرانی دیده نمی شوند و نام آنها فقط به یک کد تقلیل پیدا کرده است. همچنین رابطه ی بین مترجم و مشتری به دلیل وجود واسطه ها شفاف نیست. ما در اینجا سامانه ای را ایجاد کرده ایم که در درجه اول برای تمام مترجمان ایرانی ارزش و احترام قائل است و هدف اصلی آن به وجود آوردن محیطی است که در آن مترجم به راحتی و به صورت کاملاً مستقیم با مشتریان ارتباط برقرار کند. همچنین ما نیازهای مشتریان گرامی را در این سامانه در نظر گرفته ایم و در راستای شفافیت و سادگی ارتباط آنها با مترجمان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

مترجمان جایی است که مترجم می تواند (حتی بدون اشتراک) صفحه ای شخصی برای معرفی کامل خود و تواناییهایش داشته باشد. جایی که مترجم می تواند برای خودش تبلیغ کند، هر پروژه ای را که خواست انتخاب کند، قیمت گذاری پروژه ترجمه را خودش انجام دهد و با تضمین بودن پرداخت تمام حق و حقوقش، با خیالی آسوده، فقط بر کار ترجمه تمرکز داشته باشد.

ما در اینجا تمام آنچه را که مترجمان ایرانی به آن نیاز داشته باشند فراهم خواهیم آورد و متعهد به بهبود و توسعه این سامانه هستیم تا جایی که رضایت همه مترجمان را در پی داشته باشد. ما همواره پذیرای نظرات و پیشنهادت و ایده های تمام مترجمان و مشتریان گرامی خواهیم بود.

وبسایت مترجمان متعلق به شرکت رایان ایده پرداز ارسک (ثبت 1287) می باشد. این شرکت در زمینه طراحی و توسعه راه حلهای فناوارنه تمرکز دارد. راه حل هایی که به شفافیت سادگی و سرعت بخشیدن به فرایندهای کاری کمک می کند.